Rekonstrukce bytového jádra Brno

Nebude zachován původní půdorys a obvodové zdivo.

Rozsah prací odpovídá koupelnám, které se nacházejí v panelových domech. (koupelnu tvoří prefabrikované umakartové jádro).

Ze zkušeností víme, že zákazníci mají většinou již určité konkrétní představy o dispozičních změnách po odstranění stávajícího bytového jádra, což je zcela v pořádku. Proto v rámci úvodní konzultace konzultace je naší snahou posoudit reálnost této představy a doporučit případné dispoziční korekce. Provedená stavební úprava musí být zejména v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavby, dále musí vyhovovat hygienyckým požadavkům a měla by splňovat požadavky platných ČSN. I s ohledem na to jsou naše konzultace prováděny.

Rámcový rozsah prací


 • Bourací práce - kompletní demontáž starého bytového jádra včetně odvozu stavební suti na skládku.
 • Výstavba nové koupelny a WC z ekologických materiálů – pórobeton (Ytong…), sádrokarton (Knauf…)
 • Oprava nebo instalace nových stoupaček, nové rozvody vody a elektroinstalace.
 • Provedení štuků. (Stěrkování perlinky)
 • Nivelace podlahy, provedení hydroizolace.
 • Obklady stěn do požadované výše, malířské práce a lakýrnické práce.
 • Montáž vany a další sanitární keramiky, položení dlažby, montáž vybavení.

Dokončovací práce, montáž doplňků, úklid, připojení pračky.

Kompletní rekonstrukce zahrnuje:

 • Vybourání stávajícího jádra nebo koupelny včetně rozvodů vody, elektřiny a zařizovacích předmětů
 • Odvoz vzniklé suti a stavebního odpadu na skládku
 • Zhotovení nových příček z Ytongu, Hebelu nebo sádrokartonu (Knauf)
 • Nové rozvody vody, kanalizace, popř. topení
 • Nové rozvody elektřiny včetně vypínačů a zásuvek
 • Osazení kovových nebo obložkových zárubní
 • Zakrytí instalační šachty, včetně revizních dvířek
 • Přípravu pro připojení pračky
 • Odvětrání koupelny a wc
 • Nivelace podlahy, provedení hydroizolace.
 • Pokládku obkladů a dlažeb včetně dekorativních prvků
 • Provedení štukových omítek a sádrokartonových podhledů
 • Malířské a lakýrnické práce
 • Montáž zařizovacích předmětů (vana, sprchový kout, vodovodní baterie atd.)
 • Celkový profesionální úklid koupelny a wc

Doba rekonstrukce 10-15 dní

Pokud bytové jádro bezprostředně sousedí s kuchyňskou linkou dále provádíme:

 • Demontáž a montáž stávající kuchyňské linky
 • Úpravu rozvodů vody, plynu, elektřiny, kanalizace
 • Výměnu a připojení sporáku, dřezu, vodovodní baterie

Jaký je postup:

 • Po odsouhlasení cenové nabídky a grafického 3D návrhu proběhne finální zaměření stavby a bude sepsána smlouva o dílo, kde je dána pevná cena a termín dokončení
 • V průběhu stavby je možné zrealizovat další požadované vícepráce, které se budou formulovat dodatkem ke smlouvě, popř.zapsáním a odsouhlasením ve stavebním deníku
 • Po celkovém zrealizování stavby dojde k finálnímu předání díla investorovi včetně revizní zprávy, tlakových zkoušek a potvrzených záručních listů

Způsob financování.

Rekonstrukci lze financovat také pomocí stavebního spoření či na splátky prostřednictvím například společnosti CETELEM.
Pozn.: Proč rekonstruovat staré umakartové jádro?

Stará původní umakartová jádra jsou častým zdrojem plísní, které mohou způsobovat vážné zdravotní problémy. Také z estetického i užitného hlediska umakartová jádra již nevyhovují standardům současného bydlení . Dá se říci, že tato zásadní rekonstrukce výrazně vylepší Váš životní standard a Váš domov bude o několik řádů vylepšen.Není bez zajímavosti brát v úvahu i ekonomické hledisko. Jinými slovy lze nahlížet na rekonstrukci jako na investici, která zvýší hodnotu Vašeho majetku.


eBRÁNA webarchitect